Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Så här byggs årummet om

Här sammanfattar vi det arbete som ska genomföras och under vilken tidsperiod. Tidsplanen är dock preliminär och kan komma att justeras.

Gator där arbete pågår kommer att vara avstängda för trafik men du kommer att kunna nå alla butiker och restauranger. Byggstängsel eller staket kommer vara uppsatta för att skilja gångtrafik och arbeten åt.

Karta över årummet

Tidsplan hela projektet​

Gatorna kommer att vara avstängda under angivna veckor nedan.

Myntgatan vecka 14-37

Sträckan mellan Gruvgatan och Stigaregatan.

  • Körytan smalnas av.
  • På östra sidan, mot Försäkringskassan kommer en ny gång- och cykelväg att byggas.
  • Vid gångvägen från Vattugränd kommer en förhöjd gångpassage att byggas.
  • Vid Gruvgatan byggs ett förhöjt övergångsställe.
  Skiss - Östra hamngatan.

  Östra Hamngatan vecka 14-28

  Sträckan mellan Falugatan och Vattugränd.

   • Nya träd planteras och det blir nya sittbänkar.
   • Ett övergångställe byggs vid TV4-huset.
   • En sittmöbel mitt emot Kopparvågen förbereds.
   • Hela ytan läggs med naturstenshällar förutom stråk med smågatsten.
   Falugatan.

   Falugatan vecka 27-44

    • Körytan smalnas av och gångytorna på båda sidor om gatan görs bredare. På södra sidan, mot Falangallerian blir gångytan dubbelt så bred som i dagsläget.
    • På södra sidan byggs en cykelväg som ingår i huvudcykelstråket.
    • På norra sidan byggs en cykelparkering med cykelställ. Det blir också sittbänkar.
    • De gamla träden tas ner och ersätts av nya.
    • En bilparkering med 7 st platser varav 1 st för rörelsehindrade byggs.
    • På alla gångytor läggs naturstenshällar.

    Stigaregatan vecka 14-39

    Sträckan mellan Falubron och förbi Egnellska huset.

     • Körytan smalnas av och en cykelväg byggs.
     • En säkrare gångpassage byggs i korsningen Stigaregatan/Myntgatan.
     • Det blir nya planteringsytor och en sittmöbel med plantering utanför museet.

     Falubron vecka 14-27

     Falubron kommer att vara avstängd för biltrafik från vecka 14. Gående och cyklister kan passera. Under ca 6 veckor kommer underhållsarbete genomföras på Falubron. Bron kommer då att vara helt avstängd, även för gående och cyklister. En ny cykelväg som ingår i huvudcykelstråket byggs också.

     Hälsingtorget vecka 14-44

     Parkeringen på Hälsingtorget kommer under byggtiden att vara avstängd för allmänheten. Ytan kommer att användas av entreprenören.

     Även platserna för rörelsehindrade försvinner tillfälligt men ersätts av två ny platser på Östra Hamngatan, vid Vattugränd.

     Sidan uppdaterad 2023-06-20