Vi bygger för ett större Falun

I kartan får du en överblick över pågående planer och vad som byggs just nu. Vissa av projekten byggs av kommunen, till exempel skolor och infrastruktur, andra byggs av privata aktörer, till exempel bostäder och kommersiella fastigheter.

Ett större Falun kräver att vi kan möta behovet av nya lokaler för boende, förskolor, företag och andra verksamheter. Bra miljöer är viktiga för att människor ska trivas och välja att flytta till Falun. Vi planerar för en kommun som växer där vi skapar miljöer och kommunikationer som gör det enklare för människor att mötas. Samtidigt utvecklar vi kommunen i en balans mellan det moderna och vår historia.

Born

En ny stadsdel, med speciell karaktär, planeras nära centrum

Tallenområdet

Ett attraktivt läge för företagsetableringar

Cykelplan

En plan som sträcker sig fram till 2030 för åtgärder som ska göra Falun mer cykelvänligt

Dalregementet

Återetablering av I13

Nya Kristinehallen

Mer än bara ett konserthus

Nytt badhus

Ett nytt badhus byggs på Lugnet.

Rödbro

Planering av ett nytt spännande kvarter

Halldinska parken

En ny park kommer anläggas mitt i centrum

Bostäder vid 
Vasaparken

Markanvisningstävling för bostäder vid Vasaparken

Översikts- och detaljplanering

Planer just nu

Här kan du se vilka planer du kan tycka till om just nu

Detaljplaner

En detaljplan styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelsen ska se ut