Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En tjej som skatar i skateparken

Hyttgårdsparken - skateparken

Senaste nytt

2020-04-22: Arbeten pågår nu med att göra klart parkens betongytor. När det är gjort alla åkytorna enligt arkitektritningen färdigställda. Även vissa asfalts- och grusytor görs också i ordning nu. De här jobben beräknas vara klara i slutet av juni. Parken är öppen som vanligt i de delar som inte berörs av anläggningsarbetena. Det är viktigt att avspärrningarna mot arbetsområdet respekteras.

Det här görs nu

Det är inom området med blå färg på bilden nedanför som arbetena pågår. Det finns inget beslut om när delarna utanför den befintliga skateparken och det blå området ska utföras.

Bild som visar hur skateparken ser ut när den är färdig.

Många är delaktiga i skateparkens utformning

Kommunen samarbetar med flera aktörer för att skapa den nya delen av skateparken:

  • Arkitekten Johan Berglund på 42 architects har utformat parken och är fortfarande delaktig i projektet.
  • Projektledarbyrån sköter byggledningen av projektet.
  • NCC utför de arbeten som pågår nu.
  • Dalarnas museum har funnits på plats och har övervaktat schaktning för att dokumentera fornlämningar.
  • Den utbyggda skateparken kommer att få mer belysning som är sponsrad av Falu Energi & Vatten AB.
  • Falu Energi & Vatten AB sponsrar även det wi-fi som finns i parken

Kort bakgrund om Hyttgårdsparken

Falu skatepark intill Västra skolan, eller Hyttgårdsparken som är det officiella namnet, blev snabbt en succé när den första etappen stod klar på senhösten 2012. Parken är till för alla och det är full aktivitet där nästan året runt. Hyttgårdsparken har blivit en mötesplats för Falubor i alla åldrar där man träffas, hänger, umgås och åker skateboard, inlines, kickbike och BMX tillsammans.

Mer om skateparken

Sidan uppdaterad 2020-04-23