Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration Lilla Källviken

Lilla Källviken

Senaste nytt: 2020-06-03

  • Gång- och cykelvägen över Samuelsdalfältet mellan Galgberget och Tallenområdet är avstängd pga anläggningsarbeten efter att den har passerat elljusspåret. Hänvisning sker till gång- och cykelvägar genom Lilla Källviken enligt bilden här nedanför.
  • Transporter med jordmassor till tomter i etapp 4 pågår kontinuerligt och byggnation av hus pågår.
  • Utbyggnad av gatan för 15 villatomter i etapp 5 har påbörjats och kommer att pågå fram till november 2020. I samband med dessa arbeten kommer även parkvägen mellan Galgberget och Tallenområdet att byggas om till en asfalterad och belyst gång- och cykelväg.
Bild som visar hur gång och cykeltrafik mellan Galgberget och Tallenområdet tillfälligt leds om genom Lilla Källviken.

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. Två förskolor med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar. Gatorna t.om. etapp 4 är utbyggda och en första gata i etapp 5 planeras att byggas 2020.

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge cirka fem kilometer från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och City Gross.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter. Tomtutbud pågår 8 april-8 maj 2020. Inflyttning pågår i gruppbostaden med 6 lägenheter på Valborg Olanders väg och eventuellet kommer en likadan gruppbostad att byggas på Selma Ströms väg.

Läs mer om kommunala tomter


Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter via telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.


Sidan uppdaterad 2020-06-03