Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration Lilla Källviken

Lilla Källviken

Senaste nytt: 2020-04-09

  • Ett tomtutbud med fem tomter i etapp 4 och två tomter i etapp tre pågår 8 april - 8 maj 2020.
  • Transporter med jordmassor till tomter i etapp 4 pågår kontinuerligt och byggnation av hus pågår.
  • Viss plantering av blommor (perenner och lökar) har skett under hösten 2019 på Fläsk Minas torg och under våren 2020 kommer planteringen att färdigställas med buskar och träd.
  • Utbyggnad av gatan för 15 villatomter i etapp 5 har påbörjats och kommer att pågå fram till november 2020. I samband med dessa arbeten kommer även parkvägen mellan Galgberget och Tallenområdet att byggas om till en asfalterad och belyst gång- och cykelväg.

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. Två förskolor med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar. Gatorna t.om. etapp 4 är utbyggda och en första gata i etapp 5 planeras att byggas 2020.

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge cirka fem kilometer från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och City Gross.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter. Tomtutbud pågår 8 april-8 maj 2020. Inflyttning pågår i gruppbostaden med 6 lägenheter på Valborg Olanders väg och eventuellet kommer en likadan gruppbostad att byggas på Selma Ströms väg.

Läs mer om kommunala tomter

Läs mer om privata tomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter via telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.


Sidan uppdaterad 2020-04-09