Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration Lilla Källviken

Lilla Källviken

Senaste nytt: 2019-03-04

Entreprenaden för etapp 4 är klar och gator och gång- och cykelvägar är öppna för allmänheten. Lekparken är dock inte godkänd och därför stängd för allmänheten. Endast vissa gator och gång- och cykelvägar snöröjs.

  • Lekparken har vissa säkerhetsbrister och är stängd. Den ska åtgärdas under våren och förhoppningsvis ska den öppnas den 1 juni.
  • Byggtrafik i området förekommer pga transporter av massor till tomter. Byggnation på tomter i etapp 4 har också påbörjats.
  • 8 mars till 5 april kommer ett första tomtutbud i etapp 4 med 18 tomter. Information om tomterna kommer från den 8 mars att finnas på sidan Bygga, bo & mljö - Lediga tomter. Fyra tomter på Dora Lindgrens väg används för att ta emot schaktmassor från andra av kommunens projekt i stan och kommer att släppas till tomtkön vid ett senare tillfälle. Beroende på hur försäljningen i det nu pågående tomtutbudet kommer att gå, kommer förvaltningen att bestämma när nästa tomtutbud blir och hur många tomter det kommer att omfatta.

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar. Etapp 1a, 1b, 2 och 3 är färdigbyggda.

Illustrationskarta med etappindelning över Lilla KällvikenPDF

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge cirka fem kilometer från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal. Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar. De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och City Gross.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter. En första omgång tomter i etapp 4 kommer att släppas till tomtkön den 8 mars 2019. En gruppbostad kommer att byggas av Falu kommun och de arbeten kommer troligtvis att påbörjas under 2019.

Läs mer om kommunala tomter

Läs mer om privata tomterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter via telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se.


Sidan uppdaterad 2019-04-02