Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Etapp 3 Lilla Källviken

Pågående arbete

Gator och plantering

Just nu pågår arbeten med att färdigställa gatan som löper tvärs igenom hela området. NCC är vår entreprenör som utför arbetena i området.

Vi vill att det ska bli trivsamt och att området ska kännas färdigt. Det gör vi genom att plantera träd och buskar längs hela gatan, sätta gatsten, samla postlådorna i grupper och sätta upp bussbommar vid de två gatudelarna som enligt detaljplanen är avsedd för endast busstrafik. Därefter ska Astrid Fredriksson väg och Ingeborg Hermelins väg beläggas.

Tidplan

Vecka 41 och 42: Läggning av smågatsten.

Vecka 43 - 44: Gator och infarter asfalteras på Astrid Fredriksson väg och Ingeborg Hermelins väg.

Oktober: Plantering av växter påbörjas.

Viktigt meddelande!

När arbetet pågår med att sätta smågatsten och asfaltering uppmanar vi husägare och fordonsägare att plocka undan material med mera för att vi ska kunna utföra våra arbeten.

Det samma gäller bilar och fordon. Vi ber om förståelse för detta, för allas bästa.

Utbyggnaden av etapp 6

Detaljplanen har vunnit laga kraft och projektering av gata, gång- och cykelväg mm pågår och planen är att gatan ska vara klar till sommaren 2023.

Sidan uppdaterad 2022-05-23