Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Etapp 3 Lilla Källviken

Pågående arbete

Gata och gång- och cykelväg i etapp 6

Nu pågår arbetet med att bygga gata, gång- och cykelväg och ledningar för den sista etappen i Lilla Källviken. Gatan kommer att bli ca 150 m lång och sluta med en vändplan i sluttningen upp mot Tallenområdet. Parallellt med gatan blir det en gång- och cykelväg som kommer att ansluta till befintliga gång- och cykelväger. BJ Markbyggnads AB är

Anläggningsarbetena börjar med schakter för ledningar och i samband med det så sprängningsarbeten att ske.

På vänster sida om gatan kommer det att bli fyra villa tomter som kumunen kommer att sälja via tomtkön. Marken på höger sida är avsatt för flerbostadhus och någon form av kommunalverksamhet som till exempel en förskola.

Tidplan

Gatan och gång- och cykelvägen planeras att öpppnas för trafik i början av september 2023.

 

Sidan uppdaterad 2023-02-17