Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Nya skolan och förskolan i Sundborn

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2022 att det ska byggas en ny skola och förskola i Sundborn samt en ny idrottshall.

Aktuellt i projektet

Rivningsarbeten påbörjas

Nu påbörjas rivningen av den gamla Sundbornsskolan.

Under vecka 15 påbörjas inre rivning i form av att isolering sugs ut från vindarna. Rivningen kan medföra störande ljud för allmänheten.

Under vecka 16 inleds den tyngre rivningen, då väggarna i den gamla matsalen rivs ner.

De gamla skollokalerna i Sundborn har under årens lopp varit föremål för en lång rad föreläggande om olika sorters problem som inte gått att lösa, och politiken i Falun har i stället enats om att bygga en helt ny skolbyggnad som anses vara en bättre långsiktig lösning.

Det nya skolområdet i Sundborn innebär att en ny skolbyggnad innefattande såväl förskola som grundskola byggs. Den ersätter nuvarande förskolan Träflaskan, förskolan Sandsberg samt den nuvarande Sundbornsskolan.

Nybyggnationen innebär också att det blir en utökning av kapaciteten med 36 förskoleplatser och 30 grundskoleplatser. Grundskolan är dimensionerad för 240 elever.

Förskole- och skollokalerna kommer att inrymmas i en gemensam byggnad i två våningsplan. Förskoledelen kommer att ha sex avdelningar och egen matsal.

Den nya skolbyggnaden kommer även att innehålla tillagningskök, ateljé och musiksal, och meningen är att delar av skollokalerna ska kunna användas kvällstid.

NCC är upphandlad entreprenör.

Byggstart av nya skolan/förskolan är planerad till maj 2023 och byggtiden beräknas bli två år.

Nya skolan och förskolan beräknas vara klar för inflyttning till höstterminens start 2025. Under byggtiden kommer eleverna att evakueras till inhyrda moduler.

Sidan uppdaterad 2023-04-03