Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som står och pratar med varandra

Medborgardialog om nya badhuset

En rad dialogmöten arrangerades med olika teman för att kunna informera om planerna kring badhuset och lyssna till medborgares frågor och åsikter. Det medverkade 30-50 personer på varje träff. Detta följdes upp med enkäter på falun.se samt i tidningen Vårt Falun.

Dialogen fortsatte sedan med fokusgrupper där vi fångade upp särskilda behov och önskemål som skulle kunna förstärka känslan av att känna sig välkommen till nya badhuset.

Dialogträffar hösten 2017

  • Så bygger Falun simhall
  • Idrott - och föreningslivet i simhallen
  • Nuläget - Status på simhallen och ekonomi
  • Folkhälsohallen

Sammanfattningar från dialogmöten

Fokusgrupper och enkät

Resultatet från arbetet med fokusgrupper och från enkäterna presenterades löpande för styrgrupp och politiker inför de beslut som togs under perioden fram till våren 2018.

Sidan uppdaterad 2020-10-15