Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Möte 10 oktober: Så bygger Falun simhall

Hur och varför bygger Falun en ny simhall? Målet med mötet var att lyfta processen gällande simhallens framtid.

Här hittar du en sammanställning från mötet som hölls 10 oktober.

Ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Jonas Lennerthson tillsammans med VD Liselotte Jonsson (LUFAB) och fritidschef Tomas Jons pratade om hur processen är tänkt att gå samt vilka olika roller som ryms inom projektet.

Program för träffen

1. Välkomna
2. Dialog och process- hur kan jag påverka?
3. Politikens förutsättningar
4. Lugnet i Falun AB:s roll och förutsättningar
5. Diskussion och frågeställning

Det kom 42 personer till träffen, en sammanfattning från mötet hittar du under filmerna. 

Här berättar Per Duvall om hur hans familj tycker att en simhall ska se ut i framtiden.

Britt-Marie Dufbäck var en av de falubor som kom den 10:e oktober. Här hör du en av hennes tankar kring simhallen och vilken bra plats det är för oss alla!

De politiska förutsättningarna – stram ekonomi

Jonas Lennerthson presenterade de politiska förutsättningarna gällande simhallens framtid. Han tryckte på att kommunen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge, och att det därför är viktigt att komma fram till hur de ekonomiska medlen kan användas på bästa sätt för att bland annat skapa en jämlik simhall.
- Falun som kommun växer och så gör även klyftorna i samhället. Simhallen måste möta de utmaningar detta innebär. Exempelvis med tillgänglighet gällande omklädningsrum och priser på sim och bad, säger Jonas Lennerthson.

Bäst i Sverige på att förvalta gammal simhall

Tomas Jons inledde med att beskriva hur höstens process ser ut, och kom sedan in på det stora intresse som finns kring simhallens framtid, och att det redan börjat droppa in intressanta förslag kring simhallens framtid.
- Falu kommun kan nog kalla sig bäst i Sverige på att förvalta en gammal simhall. Vi är bland de sista kommunerna som nu tar tag i frågan kring en ny simhall. Men det gör också att det finna massor av exempel på både bra och dåliga saker en kommun kan göra, säger Tomas Jons och fortsätter:
- Under de kommande mötena kommer vi att presentera någon form av omvärldsanalys som lyfter exempel på vad som gjorts runtom i landet när det gäller teknik, funktioner och anpassning till föreningar och idrotten.

Lugnet i Falun AB:s roll och förutsättningar

Liselott Jonsson redogjorde för att Lufab kommer att utgå från tre olika alternativ när det gäller simhallens framtid: Renoveringsalternativet, nybyggnadsalternativet samt ett tredje som är ett påbyggnadsalternativ över utomhusbassängen.

En av åhörarna undrade om det finns ett nollalternativ?
- Det gör det alltid, men det kanske inte är alltid det billigaste alternativet. Det gäller att planera bra, det är minsta möjliga insats för en hållbar framtid som gäller. Ytskiktet i simhallen är också helt slut, vilket är något som måste ses över i det kommande utredningsarbetet, säger Liselotte Jonsson.

Lufab kommer att jobba med att hitta andra aktörer, som kan komplettera simhallens innehåll utöver de funktioner som kommunen önskar ha. Efter att kultur- och fritidsnämnden tar ett inriktningsbeslut kring simhallens framtid i början på nästa år, kommer sedan Lufab att presentera förslag kring de alternativ som finns.

Ett slutligt beslut kring simhallens framtid tas av kommunfullmäktige i juni 2017, och när beslutet är taget påbörjar bolaget själva projekteringsarbetet, innan det slutligt görs en upphandling av själva entreprenaden.
För att kunna genomföra arbetet måste dock Lufab få en utökad borgensram. Ett sådan ansökan måste också behandlas av politiken innan processen kring simhallen kan gå vidare. Ett beslut som i den bästa av världar kan fattas parallellt med övriga frågor som rör simhallen.

Övriga frågor som dök upp

Skulle man till exempel kan kunna lägga någon funktion på Bjursås- eller Vikabadet?

- Detta är en viktig prioriteringsfråga! Var ska vi lägga vad? I det långa loppet är det kanske inte alltid så bra med många anläggningar. 1968 valde man att lägga allt krut på Lugnet och vi ser hur lyckat det är, säger Jonas Lennerthson.

Det är trångt i simhallen idag och varför stänger badet så tidigt på helger och vardagar?

- Det är idag verksamhet i stort sett till klockan 22 varje kväll, vilket inte är så tidigt. Men självklart måste vi följa med i utvecklingen. Förr fanns det ingen som tränade till 23.00 på kvällen eller från 05.00 på morgonen, och det är inte så många som gör det i dag heller, även om tiderna förändras. Efterfrågan sjunker drastiskt efter klockan 21, säger Tomas Jons.

Representanter från Falu SS framhöll att de använder simhallen mycket och att klubben också är allmänheten. Föreningen är där från 06 varje dag och då det kokar i bassängen och likadant är det kvällstid.

Sidan uppdaterad 2020-10-15