Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustrationsbild över Surbrunnshagen

Surbrunnshagen

Surbrunnshagen är ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Dalregementsområdet. Området delas i två delar av Högbobäcken. Kopparstaden äger området men har sålt en del i den östra delen till OBOS som uppför 18 radhus som ska upplåtas med bostadsrätt. Även Bovieran planerar att uppföra ett bostadshus i området. Läs mer om Bovierans projekt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Området ska få karaktären av trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag byggs hus med två till tre våningar. Inslag av något högre bebyggelse kan bli aktuellt och det kommer vara möjligt att bygga upp till cirka 330 lägenheter. Området kommer att behålla karaktären av tallskog med gamla uppvuxna tallar. Därför är vissa delar av området planlagt som naturmark.

Surbrunnshagen får trafikanslutningar mot Kungsgårdsvägen, Gammelvägen och Surbrunnsvägen. Åtgärder för att dämpa trafikens hastighet och förbättra trafiksäkerheten längs Kungsgårdsvägen kan bli aktuellt.

Vi bygger gator och gång- och cykelvägar

Arbetet med att bygga gator och gång- och cykelvägar i den första etappen i området öster om Högbobäcken är klart. Gång- och cykelvägarna hålls dock stängda tills vidare. Området kommer dock inte att öppnas upp för allmänheten förrän inflyttning i OBOS radhus sker vilket planeras till sommaren 2021.

Läs mer om OBOS radhusprojekt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid korsningen Kungsgårdsvägen/Surbrunnsvägen bygger Kopparstden flerbostadshus. Läs mer om Kopparstadens byggnation i området. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gator i etapp två dvs området väster om Högbobäcken är också färdigställda.

Inom området Surbrunnshagen kommer även torg och lekplatser att anläggas. Detta kommer dock inte att ske förrän inflyttning i området börjar ske.

Gestaltningsprogram

Ambitionen är hög att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel. Ett gestaltningsprogram har därför tagits fram som vägledning och stöd för utformningen av stadsdelen.

Läs mer i gestaltningsprogrammet för Surbrunnshagen Pdf, 4.8 MB.

Skiss över Surbrunnshagen

Illustration över Surbrunnshagen

Sidan uppdaterad 2021-03-09