Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grafikbild som visar en stor väg och skog

Tallen, väster om E16

Arbetena med att bygga dels en ny belyst gång- och cykelväg vid Tallen, väster om E16, och dels ledningar för vatten och avlopp, fjärrvärme, el och stadsnät till industriområdet är klara.

Översiktskarta gång- och cykelväg Tallenområdet
Sidan uppdaterad 2020-10-15