Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration över Vasaparken

Vasaparken

Senaste nytt

Bygget av första etappen av nya Vasaparken pågår. Den består av ett torg och entré till parken i hörnet mot Parkgatan och Knutpunkten.

Arbetet med den första etappen beräknas vara färdigt till sommaren 2020.

Skiss av torget VasaparkenPDF

Det gamla "riksvägsdiket" där Korsnäsvägen tidigare gick ska göras om till park. Området ligger mellan Korsnäsvägen och Parkgatan, och blir en förlängning av "gamla" Vasaparken som i sin tur angränsar till Stadsparken. Nya delen av Vasaparken ska fungera som en länk mellan "gamla" Vasaparken och centrum. Parkerna bildar också tillsammans ett grönt stråk mot Lugnet. I anslutning till Vasaparken, vid Parkgatan, planeras det även för bostäder.

Ny detaljplan för bostäder

För att det ska vara möjligt att bygga bostäder vid Parkgatan tas just nu en detaljplan fram för området. Det aktuella området är idag planlagt som park. Syftet med detaljplanen är att kunna utöka centrumområdet med fler bostäder i ett läge nära kollektivtrafik och service. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder i 3-4 våningar längs med Parkgatan på sträckan mellan Vasagatan och Promenaden.

Karta Vasaparken

Medborgardialog

Under våren 2018 genomförde Falu kommun en medborgardialog om utformningen av nya Vasaparken. Många Falubor tog chansen att lämna förslag. Förslagen finns upplagda på en egen sida.

Faluborna tycker till om nya Vasaparken

Från förslag till skiss

Utifrån förslagen, givna förutsättningar och en kartläggning av de lekparker och sportytor som redan finns kring centrum har våra landskapsarkitekter arbetet fram en skiss på den nya parken. Målet var att skapa en tillgänglig och trygg park för både yngre och äldre. En plats för alla.

Skiss på nya Vasaparkens utformningPDF

Så här jobbade vi fram skissen för den nya parken

Sidan uppdaterad 2020-02-13