Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Soldater går i grönskande lövskog och ängar.

Foto Försvarsmakten

Dalregementet återetableras

Dalregementet, I 13 återetableras på ny plats i Falun. Redan i höst är det planerat för invigning. Återetablering av regementet, är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling

Enligt regeringen så ska regementet i Falun återetableras senast år 2022 för att nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Från och med hösten 2022 utökas antalet värnpliktiga som genomför sin grundutbildning i Falun till cirka 150. Därefter sker en gradvis utökning av antalet värnpliktiga för att 2028 vara uppe i cirka 250 stycken.

Platsen för nya regementet

Platsen för det nya regementet som ska byggas är inte klart, men målet är att platsen blir i närheten av nuvarande skjutfälts- och övningsområde. Det handlar om att uppföra nya byggnader för logement, kontor, fordon och materiel. I väntan på att det nya regementet byggs kommer Försvarsmakten eventuellt att hyra tillfälliga lokaler, men det finns inget beslut på detta.

Gamla I 13-området däremot, har inte varit aktuellt i diskussionerna om återetablering på lång sikt.

Vi väntar på besked från Försvarsmakten vilken plats de anser mest lämplig, på kort och lång sikt. Därefter kommer dialog att föras med både närboende och andra berörda. Beroende på vilket av alternativen Försvarsmakten väljer att gå vidare med och vad som behöver ändras, så kan det också bli frågan om en detaljplaneprocess.

Så berörs du som Falubo

Falun har redan idag militär verksamhet i form av hemvärnsutbildning. För närvarande utbildar hemvärnet också cirka 100 värnpliktiga. Utökningen av den militära verksamheten i Falun kommer inte att märkas så tydligt de närmaste åren. Självfallet kommer det att märkas när bygget av det nya regementet inleds om några år. Det kommer att skapas ett antal arbetstillfällen både direkt för de som ska jobba för Försvarsmakten, och indirekt genom olika samarbeten och med lokala entreprenörer och näringslivet.

Nyheter

Sidan uppdaterad 2022-01-03