Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Borgärdets industriområde

Industrimark 2024

Projektet omfattar fyra tomter för industriändamål varav en är såld.

Den nybyggda gatan planeras att öppnas till midsommar.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Industritomt

2 lediga industritomter

Borgärdet 16:9 - 3 709 m2

Borgärdet 16:17 - 5 188 m2

Borgärdet 16:18 - 5 390 m2 Fastigheten ska saneras från parkslide innan försäljning.

Pris: 75 kr/m2 exklusive anslutningsavgifter

Förrättningskarta Pdf, 408.4 kB.

Beskrivning avstyckning mm Pdf, 97 kB.

Beskrivning gemensamhetsanläggning för väg Pdf, 159.1 kB.

Byggrätt

Småindustri

Högsta byggnadshöjd 8 m

Detaljplan

Detaljplan Borgärdets industriområde Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Borgärdets industriområde

© Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-06-10