Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Born

Bostäder 2028

En helt ny stadsdel planeras i det kulturhistoriska området Born, som ligger mellan Hanröleden, Faluån och Södra Mariegatan. Inom planområdet finns även silverhyttan och vitriolverket, som är byggnadsminnen, och andra äldre kontors- och industribyggnader med pågående verksamheter.

Området planeras för främst bostäder, men enligt planförslaget medges även förskola, vuxenutbildning, vårdboende och ett centrum. En ny gata från Södra Mariegatan ska leda in i området. Den nya gatan följer den tidigare järnvägen till industrierna som fanns här en gång i tiden.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Antal bostäder

Cirka 700 bostäder samt annan typ av byggnation.

Byggrätt

Förslaget till detaljplan medger en byggrätt på ca 70 000 kvm BTA, varav cirka 10 500 kvm BTA ligger på kommunens mark i den norra delen av planområdet (siffrorna är uppskattade då vissa delar innefattar garage/ p-hus).

Detaljplan

Pågående planeringsarbete

Illustrationsvy över nya bostadsområdet Born

Illustration över hur det skulle kunna komma att se ut. © Falu kommun

© Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-06-10