Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Korsnäsvägen

Flödeshöjande åtgärder

Projektet innefattar ombyggnation av en mindre del av Korsnäsvägen från 1+1 fil till 2+2 filer.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Sträckan som ska byggas om

Sträckan som ska byggas om är från trafikljusen vid Promenaden till och med cirkulationsplatsen som kallas Stationsrondellen.

Projektering

Projekteringen planeras starta sommaren 2024 och projektet beräknas att annonseras under vintern 2024/2025.

Byggstart

Byggstart planeras till våren 2025.

Övrigt

Åtgärdspaketet innehåller även trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs sträckan samt mobility management-åtgärder så som testresenär på cykel och buss.

Sidan uppdaterad 2024-06-11