Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Markanvisning

Kommunen erbjuder ibland markanvisningar. Finns aktuella markanvisningar så läggs de ut på denna sida.

I plan- och bygglagen (PBL) definieras begreppet markanvisning som: ”en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande”.

Om kommunen och byggherren under förhandlingsprocessen enas om formerna för en
kommande exploatering, kommer markanvisningen att ligga till grund för ett
marköverlåtelseavtal som tecknas mellan parterna.

Aktuella markanvisningar

Sidan uppdaterad 2024-05-31