Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

© Falu kommun

Simonsberget och Källviksberget - gator

Utbyggnad infrastruktur 2027-2028

Infrastruktur ska byggas för den planerade bostadsbebyggelsen med ca 150-200 bostäder i småhus och flerbostadshus.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Utbyggnad

Gator och annan infrastruktur.

Byggrätt

Planområdet är ca 50 ha stort inkl tomtmark, grönområden och gatumark. Ca 4,6 km gator och ca 2,5 km gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterad 2024-06-23