Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Genrebild gata, gång- och cykelväg

Strandvägen - gator och park

Utbyggnad infrastruktur 2026-2028

Området ligger mellan Bergslagsbanan och Runn och mellan Slussen och Hälsinggårdsbryggorna. En ny gata kommer att anläggas närmare järnvägen för att avlasta Strandvägen från genomfartstrafik. Där det inte finns befintliga bostäder omvandlas Strandvägen till gång- och cykelväg.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Utbyggnad

Gator och annan infrastruktur.

Sidan uppdaterad 2024-06-10