Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Strandvägen

Bostäder 2028

Området ligger mellan Bergslagsbanan och Runn och mellan Slussen och Hälsinggårdsbryggorna. Detaljplanen ger möjlighet att bygga bostäder och vissa kompletterande användningar motsvarande upp till 600 lägenheter. En ny gata kommer att anläggas närmare järnvägen för att avlasta Strandvägen från genomfartstrafik.

Där det inte finns befintliga bostäder omvandlas Strandvägen till gång- och cykelväg. I området längs Runn bevaras befintliga naturvärden och rekreationsvärden utvecklas för att stärka det viktiga blå och gröna stråket från Varpan via Faluån. Detaljplaneförslaget stämmer överens med gällande översiktsplan.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Antal bostäder

Omkring 600 bostäder planeras att byggas.

Detaljplan

Pågående planeringsarbete

Illustration hur de skulle kunna komma att se ut.

Sidan uppdaterad 2024-05-24