Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flygbild över trafikplatsen som ska byggas ut

Surbrunn trafikplats

Utbyggnad infrastruktur 2027

Den befintliga trafikplatsen ska byggas ut till en komplett trafikplats som medger på- och avfarter i alla riktningar. Det innebär att den ersätts med 4-fältig cirkulationsplats med 3 ben.

Det kommer också att byggas en ca 400 m lång och 4,8 m bred gång- och cykelväg runt cirkulationsplatsen.

© Lantmäteriet Falu kommun Geodatasamverkan

Utbyggnad

Syftet är att skapa en trafikplats där man kan ta sig på och av i alla håll vilket inte går i dagsläget. Trafiken norrifrån väntas öka eftersom det gamla regementsområdet har genomgått stora förändringar senaste åren, där många nya bostäder har byggts och fler är på gång.

Huvudcykelstråket längs Korsnäsvägen ska passera trafikplatsen gent och gång- och cykeltrafikanters säkerhet ska prioriteras.

Det förslag som förvaltningen arbetar med är en cirkulationsplats med tre ben. Kungsgårdsvägen från regementsområdet ges högre prioritering än tidigare då detta bedöms bli det dominerande flödet från anslutande vägar.

Detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltingen arbetar med att ta fram en ny detaljplan för trafikplats Surbrunn. Detaljplanen planeras att gå ut på samråd under hösten 2024 och beräknas vinna laga kraft hösten 2025.

Sidan uppdaterad 2024-06-23