Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Personer som promenerar i Falun

Användning

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan redovisa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen ska också främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

Under Användningskartan redovisas vilka avvägningar kommunen gjort mellan olika allmänna intressen och hur man ser på den långsiktiga användningen av tätortens olika områden.

Under Bo och leva redovisas mer i detalj hur kommunen ser på bostäder och service.

Sidan uppdaterad 2019-03-15