Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En grupp människor som är glada och hoppar upp i luften

Bo och leva

Att ta fram mark för framtida bostadsbyggande för att klara dagens och morgondagens behov är en av de viktigaste frågorna i den fördjupade översiktsplanen. Under de kommande 20 åren bedöms att minst 4 000 nya bostäder behövs i tätorten.

I Falu tätort finns idag ca 19 500 bostäder fördelat på cirka 12 000 lägenheter i flerbostadshus och 7 500 radhus, kedjehus och villor. Att ta hand om och utveckla den befintliga bebyggelsen och de stadsdelar de ligger i är också en viktig uppgift för att skapa en attraktiv stad att bo och leva i.

Sidan uppdaterad 2019-03-15