Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som står vid en grind

Förskolor och skolor

Falun växer och det behövs fler förskolor och skolor. Förskolor och skolor är viktiga mötesplatser. De ska ha god tillgång till utemiljöer och naturområden. Det ska vara enkelt och tryggt att gå och cykla dit, och nära till busshållplatser. Nya skolor och förskolor ska också gärna ligga så att det är nära till flera bostadsområden. Vid större utbyggnader med bostäder är det lämpligt att plats skapas för nya förskolor och i vissa fall grundskolor.

En ny skola behöver mycket plats, och det är viktigt att spara de markområden som kan bli bra skoltomter för framtiden.

En lokalförsörjningsplan för skolan har tagits fram under 2016 med år 2025 som målår.

Förskola

I lokalförsörjningsplanen konstateras att det fram till 2025 behövs 9 nya avdelningar med oförändrat antal barn per avdelning. En framskrivning till 2035 ger ett behov av ytterligare minst tio avdelningar. Om antalet barn minskas från idag maximala 19 till 17 barn per avdelning krävs dessutom 17 nya avdelningar. Störst är behovet i de centrala, östra och södra delarna av tätorten. I lokalförsörjningsplanen förs ingen diskussion om exakta lägen för tillkommande förskolor.

Grundskola

I lokalförsörjningsplanen konstateras att antal elever kommer att överstiga en kommunala grundskolans kapacitet 2025. En fortsatt befolkningsökning enligt gällande befolkningsprognos innebär att befintliga grundskolor måste byggas till eller att en eller flera nya skolor måste byggas.

Gymnasium

I lokalförsörjningsplanen dras inga slutsatser som pekar mot att ytterligare gymnasieskolor behöver byggas.

Läs mer i Lokalförsörjningsplan för skolan Pdf, 7.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Högskola

Högskolan Dalarna är viktig för Faluns utvecklingen. Högskolans verksamhet i Falun finns till största delen på Lugnet och med en mindre del på regementsområdet. Utrymme finns på Lugnet för en expansion. Studentkårens lokaler finns i centrum, nära Stora torget. Verksamheten är viktig för livet i staden.

Planeringsinriktning

  • Förskolor lokaliseras i relation till bostäder så att föräldrar och barn kan välja att ta sig till och från förskolan utan att använda bil.
  • Skolor med årskurs F - 6 lokaliseras i relation till bostäder så att barnen kan välja att ta sig till och från skolan på egen hand med cykel eller till fots.
Sidan uppdaterad 2019-08-01