Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Godståg

Godstrafik

För att staden ska fungera och vara attraktiv för invånarna, näringslivet och besökarna är godstransporter helt avgörande. För att varor ska komma fram och avfall ska kunna transporteras bort måste godstrafiken fungera. Utan godsflöden in och ut ur staden skulle stadslivet inte fungera.

Godstrafikplan

Godstrafiken betraktas oftast som en del av biltrafiken i planeringen. För att utveckla godstrafiken och för att hantera dess negativa konsekvenser så som buller, luftföroreningar, klimatpåverkan, trafiksäkerhet och trygghet behövs ett samlat grepp om godstrafiken. Därför föreslås att ett godstrafikplan arbetas fram. Att se godstrafiken som ett eget trafikslag gör det enklare att hantera de speciella förutsättningar som gäller för godstrafiken samt att hantera dess följder på hälsa och miljö.

Samordnad varudistribution

Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säters kommuner har tillsammans en samordnad varudistribution. Detta minskar mängden transporter. Trafiksituationen vid bland annat förskolor och skolor blir betydligt tryggare samtidigt som utläggen minskar. Tidigare kunde en skola få upp till två leveranser per dag. Idag är det normalt en leverans per vecka till varje enhet.

Transport av farligt gods

Kommunen kan peka ut rekommenderade vägar för transport av farligt gods.

Läs mer om rekommenderade vägar för farligt gods i trafiknätsplanen Pdf, 15.4 MB.

Farligt gods får transporteras på alla järnvägar.

Planeringsinriktningar

  • Godstrafiken ska utvecklas så att den fungerar väl på stadens villkor.
  • Samordning av godstransporter ska uppmuntras.
  • Godstrafiken ska bidra till en trygg och trafiksäker stad.
  • Godstrafiken ska medföra minimal miljö- och hälsopåverkan och minska klimatpåverkan.
  • Ta fram en godstrafikplan för Falu centrum.
Sidan uppdaterad 2019-08-01