Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkering Fisktorget

Parkering

I den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort hanteras parkeringsplatsernas geografiska läge. Övriga planeringsfrågor som gäller bilparkeringar tas om hand i parkeringsstrategin.

Parkeringsstrategi i egen process

Parkeringsstrategin för Falu tätort togs fram som ett underlag till den fördjupade översiktsplanen. Parkeringsstrategin ska bidra till att Falun ska vara tillgängligt för alla och stödja utvecklingen mot ett effektivt nyttjande av marken i kommunens centrala delar. Parkeringsstrategin ska även uppmuntra till att fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt istället för att ta bilen och att staden blir attraktiv och har en hållbar utveckling.

Det fortsatta arbetet med parkeringsstrategin kommer att ske i en egen process och inte som en del av den fördjupade översiktsplanen.

Parkeringsstrategi för Falu tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Cykelparkering

Cykelparkeringsfrågor behandlas i cykelplanen, kapitel 4.

Läs mer om cykelplanen för Falu kommun

Allmänna parkeringsplatser

I Falu kommun finns det drygt 5000 parkeringsplatser för bil som är tillgängliga för allmänheten, cirka 3000 av dessa finns i Falu centrum. Av det totala antalet allmänna parkeringsplatserna är cirka 2500 avgiftsbelagda. I genomsnitt är beläggningsgraden en vardag vid lunchtid ca 65 procent (våren 2016). Det betyder att antalet parkeringsplatser kan minskas och att marken kan användas till nya bostäder istället.

Nedan finns en karta som visar geografiskt läge och antal för nuvarande allmänna parkeringsplatser i centrum. I den fördjupade översiktsplanen finns förslag på att utöka antalet parkeringsplatser mellan Kulturhuset tio 14 (f.d. Folkets hus) och järnvägen.

Infarts- och pendelparkeringar

Idag finns infartsparkeringar vid västra delen av Nybrogatan och Tiskens norra ände (Tiskenparkeringen). För de med bil som ska pendla vidare med tåg eller buss finns en parkering vid Magasinet i anslutning till Resecentrum. Den fördjupade översiktsplanen ger förslag på ytterligare platser i tätorten som kan vara möjliga för infarts- eller pendelparkering. Dessa platser är Tallen, Gruvan, Myran och Lugnet, se även kartan nedan. Parkeringarna ligger antingen inom acceptabelt gångavstånd till målpunkter i centrum eller i anslutning till en busslinje.

Parkeringsköp

För att kunna använda verktyget parkeringsköp måste kommunen äga en parkeringsanläggning på tomtmark där köpen kan genomföras. Parkeringen som föreslås att användas till parkeringsköp är parkeringsplatsen mellan Kulturhuset tio14 och järnvägen. För att detta ska vara möjligt måste den utökas med ett parkeringshus.

Parkeringsnorm

Falu kommun har en parkeringsnorm för bil och cykel från 2014. Införandet av vissa delar i parkeringsstrategin kommer att innebära att parkeringsnormen behöver revideras.

Läs mer om parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommun Pdf, 344.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-02-05