Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Höga hus

Diskussionen om att kunna bygga höga hus i Falun dyker upp med jämna mellanrum. Med höga hus menas byggnader som genom sin höjd avviker från kringliggande bebyggelse.

Enligt Nationalencyklopedin är ett höghus ett: Hus med många våningar, vanligen fler än fem. För Falu tätort handlar det framför allt om på vilket sätt höga hus påverkar upplevelsen av Världsarvsstaden och på vilket sätt höga hus kan stå i strid med riksintresset för kulturmiljövård. På senare år har diskussionen handlat om byggnader som i höjd kraftigt avviker från den byggnadshöjd som varit vanlig. Nya byggnader med en höjd motsvarande 16 våningar har diskuterats.

Rapport - Höga hus i Falun

Kommunen har tagit fram ett planeringsunderlag redovisad i en rapport: Höga hus i Falun, 2014. Rapporten innehåller ett antal kriterier att använda när man ska bedöma om ett högt hus är lämpligt på en viss plats. Rapporten innehåller dock inga slutsatser om var det generellt är lämpligt att bygga höga hus.

Fortsatt arbete med höga hus

Frågan hanteras i fortsättningen i ett kommande arkitekturprogram som hanteras som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Läs mer i underlagsrapporten Höga hus i Falun Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-09-10