Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fördjupade översiktsplaner med mera som upphör att gälla

När den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan antas av kommunfullmäktige upphör följande gällande fördjupade översiktsplaner:

  • Fördjupad översiktsplan för Nedre Gruvriset 1990
  • Fördjupad översiktsplan för Falu tätort 1994
  • Fördjupad översiktsplan för Falu Centrum 1998
  • Fördjupad översiktsplan för Södra Centrum 2006
  • Fördjupad översiktsplan för Runns norra strand 2009
  • Fördjupad översiktsplan för Myran 2011
  • Fördjupad översiktsplan för området mellan Falun och Borlänge 1997 i de delar den täcks över av Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan

Dessutom upphör gällande Grönstrukturplan 2006.

Sidan uppdaterad 2018-12-18