Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Så här läser du planen

Här beskriver vi hur du gör för att hitta i den fördjupade översiktsplanens olika delar. Det fungerar lika bra om du använder dator, surfplatta eller mobil.

Huvudrubriker för Falu tätort och området runt Varpan

  • Under Utvecklingsstrategi finns alla övergripande resonemang om den strategiska utvecklingen av planområdet samt strategier och planeringsinriktningar.
  • Under Användning redovisas kommunens syn på grunddragen i användningen av mark och vatten. Här finns även en karta som beskriver den framtida användningen.
  • Under Hänsyn redovisas de värden och särskilda kvaliteter eller risker som vi behöver ta hänsyn till i till exempel detaljplanering och bygglovsprövning.
  • Under Konsekvenser beskriver vi hur planen bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle.
  • Under Om planen förklaras vad en fördjupad översiktsplan är och hur den ska användas. Här beskrivs också hur samrådet går till och hur du kan lämna synpunkter.

Om Användningskartan

Kartorna har framställts av Mät- och kartavdelningen på kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Som bakgrundskartor används eget material från kommunen i kombination med kartor och foton från Lantmäteriet. Kartorna får användas för personligt bruk. Om företag och organisationer vill använda sig av materialet kan nyttjanderätt upplåtas.

Teckenförklaring

I teckenförklaringen visas vad de olika kartbeteckningarna betyder.

Lager

Du kan tända och släcka olika lager i kartan.

Galleri för bakgrundskartor

Du kan välja mellan olika kartor och flygbilder som bakgrundskarta.

Klicka på objekt i kartan för mer information

Du kan ibland klicka i kartan för att få mer information.

Större karta

Du kan titta på en större karta genom att klicka på länken under kartan. Kartan öppnas då i ett eget fönster.

Zooma in och ut

Du kan zooma in och ut i kartan med hjälp av plus- och minustecknet. Klickar du på hemknappen kommer du tillbaka till ursprunglig utbredning.

Läsanvisning kartor

Om du vill skriva ut

På varje sida finns möjlighet att skriva ut sidan. Kartan följer inte med vid utskrift. Den måste skrivas ut separat från den större kartan som öppnas i nytt fönster. Högerklicka och välj Skriv ut. Utskriftsfunktionen fungerar bäst med webbläsare Mozilla Firefox. Med Internet Explorer kan text och karta hamna ovanpå varandra.

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp med att läsa planen är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter, telefon: 023-830 00, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2019-08-09