Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vacker vy över Falun.

Riktlinjer för exploateringsavtal

En kommun som har för avsikt att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för exploateringsavtal enligt plan- och bygglagen (ändring SFS 2014:900). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram sådana riktlinjer och dessa antogs i kommunfullmäktige 18 juni 2015.

Riktlinjer för exploateringsavtal i Falu kommun Pdf, 2.1 MB.

Vad innebär exploateringsavtal?

Exploateringsavtal är ett avtal mellan kommunen och en byggherre eller fastighetsägare för genomförande av en detaljplan på mark som kommunen inte äger. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren eller fastighetsägaren.

Sidan uppdaterad 2023-06-14