Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hus vid Faluån.

Riktlinjer för markanvisningar

En kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för markanvisningar enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899). Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför tagit fram sådana riktlinjer och dessa antogs i kommunfullmäktige 18 juni 2015.

Riktlinjer för markanvisningar i Falu kommun Pdf, 2.8 MB.

Vad innebär markanvisning?

Markanvisning betyder att en byggherre får under en viss tid och på vissa villkor ensam förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga inom ett markområde som kommunen äger. I samband med att kommunen ger markanvisning till en byggherre upprättas ett avtal för markanvisningen med byggherren för det aktuella projektet.

Sidan uppdaterad 2023-06-14