Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna vid pool.

Ny simhall på Lugnet

Hur badar du om 20 år? Äntligen är det dags att bygga om, bygga till eller bygga ut vår älskade simhall. Eller kanske bygga en helt ny? 1968 drog den här processen igång senast, och under 1972 stod den nuvarande simhallen klar. Nu är det dags igen.

Organisation

Simhallen kommer att byggas och ägas av Lufab. Projektorganisationen för byggnationen kommer att ledas av Lufab. Kultur och fritidsnämnden är beställare av de funktioner i simhallen som skall finansieras med skattemedel. Lufab kan komma att hitta andra beställare/hyresgäster för andra funktioner som kan finansieras på kommersiella grunder.

Nyheter - Simhallen

Tidplan, simhallsprojektet

  • Kommunfullmäktige beslutade i september 2018 att en ny simhall ska byggas i Falun i enlighet med tidigare inriktningsbeslut. Något som betyder att den ökade driftkostnaden maximalt får uppgå till 13 miljoner kronor. Den nya simhallen beräknas stå klar 2021.
  • Höst 2018 – Byggbolaget NCC blir totalentreprenör för den nya simhallen på Lugnet. Tillsammans med det kommunala bolaget Lufab (Lugnet i Falun AB) ska den bästa lösningen för simhallen hittas. Lufab och NCC ska ingå i ett så kallat partneringsamarbete, som är en strukturerad samverkansform där partnerna samarbetar för projektets bästa.
  • Oktober 2018 - Kultur- och fritidsnämnden tar beslut i frågan om hyresnivån, vilket påverkar arbetet med prissättning och bemanning i framtida simhallen
  • Oktober 2018 - januari 2019 - Lokalprogram tas fram. Här används stora mängder av det som kommit in genom medborgardialog och fokusgrupper för att fomra innehållet i den framtida simhallen
  • Höst/vinter 2018 – Arbete med att forma ny verksamhet i framtida simhall. Kopplat till resultat från medborgardialog och fokusgrupper samt politiska diskussioner.
Sidan uppdaterad 2019-03-05