Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Centralbron i Falun

Centralbron

Centralbron mellan Korsnäs och Hosjö ska bytas ut av Falu kommun. I samband med detta kommer Falu Energi & Vatten att förnya äldre ledningar för vatten och avlopp. Jobben görs samtidigt för att korta ner tiden då bron behöver vara avstängd.

Arbetet med ny bro startar hösten 2024

Bron är dock i ett sådant skick att den nu behöver bytas ut helt och hållet. Den har tack vare underhållsarbeten och nedsatt trafik kunnat användas i nästan 100 år.

Enligt nuvarande plan kommer entreprenadarbeten att påbörjas under senhösten/början på vintern 2024 och pågå minst 1,5 år.

Den nya bron kommer att ha en breddad gång- och cykelväg samt ett körfält i var riktning. Arbetet med utformning av den nya bron utförs i samråd med kulturmiljöansvariga, då bron befinner sig i ett område som är av kulturmiljöintresse.

Byte av VA-ledningar startar i augusti 2024

I samband med att Centralbron byts kommer Falu Energi och Vatten att förnya äldre VA-ledningar i området. Arbetet kommer att bidra till att skapa ökad leveranssäkerhet av dricksvatten till de östra delarna av Falun.

VA-arbetena kommer beröra Centralvägen från Korsnäsströmmen i väster och fram till en punkt strax innan infarten mot Hemköp. Vägsträckan däremellan kommer vara avstängd för allmän trafik. Gång- och cykeltrafikanter och fordon som skall till och från berörda fastigheter på sträckan undantas.

Så här kan du påverkas

Under anläggningstiden, från och med vecka 32, kommer all trafik att vara avstängd och hänvisas till andra vägar. Biltrafik hänvisas till E16, gång- och cykeltrafik hänvisas till befintligt väg strax söder om Centralbron, se karta nedan.

Störningar i form av ljud och vibrationer vid pålning, spontning och packning av jordmassor kan förekomma.

Karta som visar hur trafiken omleds under arbetstiden

Så här omleds trafiken då Centralbron är avstängd. Blå markering visar omledning för motorfordon. Grön markering visar omledning för gång- och cykeltrafik.

Centralbron kommer att vara avstängd i cirka två år från och med vecka 32 år 2024 .

Centralbron mellan Korsnäs och Hosjö ska bytas ut av Falu kommun. I samband med detta kommer Falu Energi och Vatten att förnya äldre ledningar för vatten och avlopp. Jobben görs samtidigt för att korta ner tiden då bron behöver vara avstängd.

För Falu Energi och Vatten sker schakt i vägen intill bron och blir därför avstängd (eventuellt från juni-2024— alternativt efter sommaren) Beroende på entreprenör. Falu kommuns broprojekt ansluter till Falu Energi och Vattens VA-arbeten och fortsätter då att vara avstängd cirka ytterligare 1,5 år till. Så totalt kan det röra sig om 2 år.

Trafikomledning sker via E-16. Se karta.

Omledning sker via Masugnen för cykeltrafik och gående. Se karta.

Ja, bron kommer att ha ett körfält i var riktning för biltrafik.

Sidan uppdaterad 2024-06-18