Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration Lilla Källviken

Lilla Källviken

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken.

Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus.

Två förskolor med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar.

En ny detaljplan har tagits fram för område väster om Valborg Olanders för att möjliggöra till exempel byggandet av en förskola. Den detaljplanen omfattar även småhustomter och mark för flerbostadshus. Utbyggnaden pågår nu av gata, gång- och cykelväg med mera. Planen är att gatan ska vara klar i början av juli 2023. Vid gatan i etapp 6 kommer det att bli fyra villatomter som kommunen kommer att sälja via tomtkön hösten 2023.

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge cirka fem kilometer från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal.

Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar.

De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och Tallens köpcentrum.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter.

Läs mer: Lediga villatomter

Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Se våra olika kontaktvägar på sidan Kontakta kommunen.


Sidan uppdaterad 2023-06-25