Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Etapp 3 Lilla Källviken

Pågående arbete

Gata och gång- och cykelväg i etapp 6

Gatan och gång- och cykelvägen är nu klar och därmed är också alla gator och gång- och cyklvägar i Lilla Källviken byggda.

Längs Astrid Fredrikssons väg upp mot Tallen återstår att göra klart diket mellan gatan och gång och cykelvägen med bland annat trädplantering men det arbetet kommer att ske först när flerfamiljhusen är byggda. I Lilla Källviken i övrigt återstår det en del planteringsarbeten.

På vänster sida om den nya gatan är det fyra villatomter som kommunen kommer att sälja via tomtkön under hösten 2023. Marken på höger sida är avsatt för flerbostadhus och någon form av kommunal verksamhet som till exempel en förskola.

Förbättring av dike

Under oktober startar arbetet med att göra förbättringar i och kring diket som börjar i skogen väster om Valborg Olanders väg och som sedan fortsätter ner till Dora Lindgrens väg. Syftet med åtgärdera är att minska problemen med översvämning och svallis. De arbetena planeras att vara klara i november 2023.

 

Sidan uppdaterad 2023-09-26