Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nya Kristinehallen - parterna är överens

Falu kommun och Region Dalarna är nu överens om att genomföra en om- och nybyggnation av Kristinehallen till ett konserthus i enlighet med tidigare avsiktsförklaringar och den projektering som genomförs av Peab, där Falu kommun bygger och sedan hyr ut lokalerna till Region Dalarna.

Efter två års projektering genomfördes under våren 2022 en upphandling i totalentreprenad.

Upphandlingen avbröts dock på grund av ökade kostnader och ett politiskt beslut togs om att göra om upphandlingen till en samverkansentreprenad. Samverkansentreprenad är ett arbetssätt i den kommersiella byggbranschen och kännetecknas av ett tidigt och mer ingående samarbete mellan beställare och entreprenör.

Peab har lämnat ett anbud och ett så kallat fas 1 kontrakt har undertecknades mellan kommunen och Peab. Efter erforderliga beslut hos Region Dalarna och Falu kommun om att ingå hyresavtal avseende en ombyggnation av Kristinehallen tecknas ett entreprenadkontrakt mellan parterna.

Hyresavtal ligger klart

Ett hyresavtal har arbetats fram mellan parterna och innebär att Region Dalarna kommer att hyra Kristinehallen under en hyresperiod om 20 år, 1 januari 2027 till 31 december 2046.

På grund av skäl som ökad projektkostnad samt ökade räntekostnader till följd av inflation blir hyresnivån betydligt högre än den hyresnivå som gäller för Kristinehallen idag. Hyreskostnaden för Region Dalarna kommer att ligga på 13,75 miljoner kronor årligen.

Arbetet med att i samverkan med Region Dalarna säkerställa nya lokaler för regionens länsorkester Dalasinfoniettan har pågått sedan år 2018 och finns bland annat dokumenterat i en avsiktsförklaring daterad den 2 december 2019 och en avsiktsförklaring daterad den 28 juni 2022.

Bättre hemvist för Dalasinfoniettan

Ombyggnationen av Kristinehallen kommer att innebära att Musik i Dalarna får en samlad hemvist för sin verksamhet, vilket bland annat bidrar till att Dalasinfoniettan ges betydligt bättre förutsättningar för sin verksamhet.

Den nya Kristinehallen kommer att få en bättre konsertlokal med god akustik, anpassad för klassisk musik, men ger också en bättre arbetsmiljö för de anställda.

En ny byggnad uppförs i anslutning till den ombyggda konserthallen.

Den nya byggnaden innehåller ytor såväl för besökare såväl som ytor för musiker och består bland annat av entré med foajé, repetitionssalar och övningsrum samt administrativa ytor för Musik i Dalarnas verksamhet.

Sidan uppdaterad 2024-03-14