Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar om Nya Kristinehallen

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Nya Kristinehallen.

Politiska beslut och demokratisk process

 • Varför bygger man om Kristinehallen?

  Först och främst för att tillgodose de lokalbehov som i första hand Dalasinfoniettan och Musik i Dalarna har, och för att säkerställa en god arbetsmiljö för verksamheten.
 • Vad saknas i dagens byggnad?

  Många saker, men framförallt de publika utrymmena med foajé och servering och specialanpassade övningsrum och en bra akustik för klassisk musik.
 • Ska gamla Kristinehallen rivas?

  Delar av den befintliga hallen kommer att rivas, främst entrédelen. Detta för att ge plats och förutsättningar för den tänkta nya byggnaden.
 • Vilka har godkänt ombyggnationen?

  Arbetet med att säkerställa nya lokaler för regionens länsorkester Dalasinfoniettan har pågått sedan år 2018 och finns bland annat dokumenterat i en avsiktsförklaring daterad den 2 december 2019 och en avsiktsförklaring daterad den 28 juni 2022. Detta mellan Falu kommun och Region Dalarna. Musik i Dalarnas ledning och personal har också haft dialog med projektledning och arkitekt för att utveckla och förbättra projektet.
 • Har allmänheten kunnat påverka utformningen av Nya Kristinehallen?

  Falu kommun bygger för Region Dalarnas räkning och det handlar om att uppfylla behoven av ändamålsenliga lokaler för Musik i Dalarna och Dalasinfoniettan.
 • Varför står Falu kommun för ombyggnationen när det är Musik i Dalarna som ska använda lokalerna?

  Det är Falu Kommun som äger lokalerna och därmed är hyresvärd. Det är inget ovanligt att en hyresvärd bygger om och till för sin hyresgästs räkning.
 • Vilka kommer få nyttja Nya Kristinehallen?

  Lokalerna hyrs av Region Dalarna för Musik i Dalarnas verksamhet. Musik i Dalarna kommer att ha ansvar för verksamheten i konserthuset. Musikkonservatoriet Falun kommer att ha repetitioner och konserter i huset. Det finns en ambition från Musik i Dalarnas sida att konsertsalen ska bli tillgänglig för uthyrning.
 • Kommer den nya hallen att användas för sammanträden?

  Tanken är att regionfullmäktige och kommunfullmäktige ska ha sina sammanträden där.

Befintliga Kristinehallen

 • Kommer man kunna nyttja Kristinehallen under byggtiden?

  Under byggtiden, som beräknas till cirka två år, kommer Kristinehallen inte att vara tillgänglig. Byggnaden och området närmast kommer att vara en byggarbetsplats fram tills det att en ny byggnad står klar för inflyttning och invigning.
 • Var tar Musik i Dalarna vägen under byggtiden?

  Musik i Dalarna har tills vidare sin verksamhet kvar på Nybrogatan 12. Under byggtiden kommer konserter att hållas på andra platser i Falun och i resten av Dalarna.
 • Hur kommer läroverksparken att påverkas?

  Läroverksparken kommer att bevaras men anpassas för den nya utbyggnaden. Bland annat byggs en ny entré från Trotzgatan med en ny gångväg genom parken upp till konserthusets entré. Längs den nya gångvägen kommer det också finnas ny och förbättrad belysning.Se skisser på den planerade Läroverksparken.
 • Vad är problemet med den nuvarande arbetsmiljön för Musik i Dalarna?

  De största nuvarande problemen för orkesterverksamheten är brist på anpassade övningslokaler för alla musiker, både en tillräckligt stor repsal för hela orkestern och mindre rum för egen övning. Ventilationen med reglerad luftfuktighet saknas också. Att behöva transportera stora instrument och utrustning mellan Nybrogatan och Kristinehallen är ett annat problem. Förutsättningarna för bra kommunikation och samarbete är heller inte optimala i nuvarande lokaler, då verksamheten är utspridd och knutpunkterna inte är centralt placerade.

Funktioner i Kristinehallen

 • Hur stor kommer scenen att vara?

  Scenen får en yta av ungefär 155 kvadratmeter möblerbar yta. Scenen kommer att vara anpassad för Dalasinfoniettans storlek, men det blir även plats för en utbyggd orkester eller en större kör.
 • Hur får man till en bra akustik?

  Hela den befintliga konsertsalen får en radikal förändring av akustiken. Ambitionen från anlitade professionella akustiker är att få till en grundakustik som blir mer behaglig för såväl musiker som publik. Detta görs bland annat genom att formen på innertaket ändras, att väggarna får en omfattande beklädnad med ljuddiffuserande element. Med en god grundakustik förlängs sedan efterklangen med hjälp av ett elektroakustiskt klangsystem.
 • Kommer akustiken vara anpassad för något särskilt?

  Hela den befintliga konsertsalen får en radikal förändring av akustiken. Ambitionen från anlitade professionella akustiker är att få till en grundakustik som blir mer behaglig för såväl musiker som publik. Detta görs bland annat genom att formen på innertaket ändras, att väggarna får en omfattande beklädnad med ljuddiffuserande element. Med en god grundakustik förlängs sedan efterklangen med hjälp av ett elektroakustiskt klangsystem.
 • Hur kommer Nya Kristinehallen att vara tillgänglighetsanpassad?

  Hela huset blir tillgänglighetsanpassat för både verksamhet och publiken. Publiken kommer att kunna ta sig med hiss till balkongplanet, det blir taktila stråk både utvändigt och invändigt, dörrarna blir tröskellösa, husets servicepunkter får diskar i olika höjder, RWC kommer att finnas på samtliga plan med dagens krav och standard, hörslinga kommer att finnas i publika delar och större rum, scenen får en integrerad lyftplatta, plats för rullstolsburen publik kommer att finnas både på salongsplan och balkongplan och dessutom används en tillgänglighetsanpassad färgsättning.
 • Vad kommer den Nya Kristinehallen att innehålla?

  Konsertsal med tillhörande backstageutrymmen, foajé, lounge, pentry/bar i två plan, garderob, biljettförsäljning, orkesterfoajé, övningsrum för enskild övning samt större ensemblerum, loger av olika slag (orkersterloger, solistloger samt dirigentsloge). administrativa lokaler (kontor, mötesrum, telefonrum, kopieringsrum, personalrum, vilrum, notarkiv), anpassade förrådsutrymmen, en verkstad för olika arbeten med reparation och underhåll av teknisk utrustning och instrument, rum för de tekniska installationerna.
 • Var ska besökarna parkera?

  I första hand på Gamla Postenparkeringen. Även om det byggs hyreshus på den platsen, kommer parkeringsmöjligheten att finnas kvar.
 • Hur kommer ljudvolymen att vara utanför Nya Kristinehallen?

  Det kommer efter ombyggnation att låta betydligt mindre ut än vad det gör idag.
  Bland annat kommer fönster i salongen att byggas igen. Salongens nordvästra yttervägg kommer att byggas till med ytterligare rum utanför, som även det kommer att stoppa eventuellt läckage av ljud från salongen och ut.

 • Kommer det finnas någon servering?

  Ja, det kommer att finnas möjlighet för servering både på entréplan och balkongplan.
 • Hur många publikplatser kommer det finnas?

  Cirka 560 platser, vilket är fler än tidigare.
 • Ytan som inte är konsertsal ser väldigt stor ut, behövs det?

  I den nya byggnaden byggs foajé, lounge och bar för att höja publikens upplevelse. För musikerna planeras fler och bättre anpassade övningsrum, förråd och instrumentverkstad. För övrig personal på Musik i Dalarna byggs kontor för att täcka behovet för hela verksamheten. Verksamheten har ett stort notbibliotek och behov av förråd för instrument och utrustning.
  Musik i Dalarna har ett regionalt uppdrag att sprida kultur genom musik till hela Dalarna. Förutom Dalasinfoniettan drivs projekt direkt under Musik i Dalarna, men även genom Unga Musik i Dalarna och Dalapop. Administrationen omfattar ca 14 anställda.

Byggfrågor

 • Vem kommer att bygga Nya Kristinehallen?

  Ett kontrakt är skrivet mellan Falu kommun och Peab. Det är en samverkansentreprenad, som är ett arbetssätt i den kommersiella byggbranschen och kännetecknas av ett tidigt och mer ingående samarbete mellan beställare och entreprenör.
 • Finns det någon beräknad byggstart?

  I dagsläget planeras det för byggstart under mars 2024. Innan dess startar dock invändiga rivningsarbeten.
 • När beräknas det vara klart?

  I dagsläget beräknas bygget vara klart 1 janauri 2027.
 • Kommer det bli en konstnärlig gestaltning för en procent i Nya Kristinehallen.

  Ja, en konstnär är utsedd för projektet.

Kostnader och budget

 • Vad kostar bygget?

  Riktpriset är satt till cirka 227 miljoner kronor.
 • Varför är det så dyrt att bygga om?

  Omvärldsfaktorer spelar in liksom krav på bra akustik i det nya konserthuset.
Sidan uppdaterad 2024-02-23