Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Innehållet i Nya Kristinehallen

Konsertlokalen genomgår en omfattande förvandling där flera åtgärder görs såväl för det tekniska och akustiska som det visuella. Akustiken är noga utredd av akustiker.

Den nya Kristinehallen kommer efter tillbyggnaden ha fem olika plan, där den nya entréhallen kommer att bestå av plan 2 och 3. På plan 4 har verksamheten merparten av sina övningsrum och på plan 5 kommer det att finnas personalutrymmen och kontor. En trappa ner från entrén ska nya loger och övningsutrymmen finnas.

Efter planerad om- och tillbyggnad kommer Nya Kristinehallen att ha 4 800 kvadratmeter golvyta, det är ungefär 2 500 kvadratmeter tillbyggnad och 2 300 kvadratmeter befintlig yta.

Här följer i korthet vad Nya Kristinehallen kommer att innehålla:

  • Konsertsal med tillhörande backstageutrymmen.
  • Foajé, lounge, pentry/bar i två plan, garderob, biljettförsäljning.
  • Orkesterfoajé, övningsrum för enskild övning samt större ensemblerum (större övningsrum för att öva i grupp). Slagverkaren får eget anpassat övningsrum.
  • Loger av olika slag. Orkesterloger, solistloger samt dirigentsloge.
  • Administrativa lokaler, det vill säga kontor (landskap och även cellkontor), mötesrum, telefonrum, kopieringsrum, personalrum, vilrum.
  • Mycket förrådsutrymmen anpassat efter de behov som verksamheten har, bland annat speciella förrådsutrymmen anpassat de många olika instrumenten.
  • En verkstad för olika arbeten med reparation och underhåll av teknisk utrustning och instrument.
  • Övriga rum för de tekniska installationerna.
Sidan uppdaterad 2024-02-22