Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Frågor och svar om nya Sundbornskolan

Här samlar vi vanliga frågor och svar om nya Sundbornskolan.

Upphandling av entreprenör görs under hösten 2022. Rivning av befintlig skola ska ske vårvintern 2023. Byggstart nya skolan/förskolan är planerad till september 2023. Byggtiden beräknas till två år. Nya skolan och förskolan beräknas vara klara för inflyttning vid vårtterminens start 2026.

NCC ska på uppdrag av Falu kommun bygga Sundbornsskolan i Sundborn. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 265 miljoner kronor.

Den ska ha plats för 30 elever i varje årskurs F-3, 40 barn per årskurs 4-6. Vidare kommer det att finnas tillagningskök, ateljé, och musiksal. Den nya idrottshallen byggs ihop med den nya skolbyggnaden.

Den kommer att ha sex olika avdelningar och ha en egen matsal. Tillagningsköket blir gemensamt med grundskolan.

Idrottshallen kommer att ha en planstorlek som mäter 40 x 20 meter.

Ja den gamla skolan rivs innan bygget av nya skolan påbörjas. Förskolan Träflaskan står på platsen där den nya förskolans gård ska vara, varför den behöver rivas innan gården kan skapas.

Eleverna på Sundbornskolan och barnen på förskolan Träflaskan planeras att evakueras till moduler som ska placeras i anslutning till befintlig skola. Denna evakuering beräknas ske under vecka 9, 2023.

Sidan uppdaterad 2023-09-27