Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustrationsbild över Surbrunnshagen

Surbrunnshagen

Surbrunnshagen är ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Dalregementsområdet. Området delas i två delar av Högbobäcken. Kopparstaden äger området men har sålt mark till OBOS, SHH Bostad och Balder och HSB. Öster om Högbobäcken har OBOS uppfört 18 radhus som upplåts med bostadsrätt. På den sidan har kommunen också uppfört en förskola och Kopparstaden har nyligen startat bygget av 129 hyreslägenheter i ett projekt som kallas Furiren. Inflyttning kommer att ske i etapper med början i juni 2025.

Läs om Kopparstadens projekt Furiren här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration över kvarteret Furiren

Illustration över kvarteret Furiren Källa:kopparstaden.se

Området ska få karaktären av trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag byggs hus med två till tre våningar. Inslag av något högre bebyggelse kan bli aktuellt och det kommer vara möjligt att bygga upp till cirka 600 lägenheter. Området kommer att behålla karaktären av tallskog med gamla uppvuxna tallar. Därför är vissa delar av området planlagt som naturmark.

På västra sidan Högbobäcken uppförde Kopparstaden sitt första projekt i Surbrunnshagen; Kungsgården med inflyttning 2022 i 78 lägenheter. Där har också SHH Bostad och Balder uppfört flerbostadshus med 38 bostadsrättslägenheter. Även OBOS har uppfört bostadsrätter i form av 29 lägenheter i rad- och kedjehus.

I mars 2023 sålde Kopparstaden tre "tomter" till HSB som planerar att bygga 90 bostadsrätter där.

I den del av Surbrunnshagen som gränsar till det fd Dalregementsområdet pågår ett planarbete som ska möjliggöra uppförandet av ca 230 lägenheter i tre kvarter vid Surbrunnsvägen.

Illustration över föreslagna bostäder vid Surbrunnsvägen

Illustration som visar föreslagna bostäder vid Surbrunnsvägen Källa: ETTELVA Arkitekter

Surbrunnshagen har trafikanslutningar mot Kungsgårdsvägen, Gammelvägen och Surbrunnsvägen. Åtgärder för att dämpa trafikens hastighet och förbättra trafiksäkerheten längs Kungsgårdsvägen kan bli aktuellt.

Vi bygger gator och gång- och cykelvägar

Arbetet med att bygga gator och gång- och cykelvägar i området är i stort sett klart men vissa kompletteringar ska göras.

IGestaltningsprogram

Ambitionen är hög att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel. Ett gestaltningsprogram har därför tagits fram som vägledning och stöd för utformningen av stadsdelen.

Läs mer i gestaltningsprogrammet för Surbrunnshagen Pdf, 4.8 MB.

Skiss över Surbrunnshagen

Illustration över Surbrunnshagen

Sidan uppdaterad 2024-02-27