Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Soldater går i grönskande lövskog och ängar.

Foto Försvarsmakten

Dalregementet återetableras

Dalregementet, I 13 har återetableras i Falun. Återetablering av regementet, är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling.

Enligt regeringen så ska regementet i Falun nå full kapacitet under perioden 2026–2030. Från och med hösten 2022 utökas antalet värnpliktiga som genomför sin grundutbildning i Falun till cirka 150. Därefter sker en gradvis utökning av antalet värnpliktiga för att 2028 vara uppe i cirka 250 stycken.

Platsen för nya regementet

Platsen för det nya regementet som ska byggas är inte klart, men målet är att det blir i närheten av nuvarande skjutfälts- och övningsområde vid Myran. Det handlar om att uppföra nya byggnader för logement, kontor, fordon och materiel. I väntan på att det nya regementet byggs, kommer Försvarsmakten att hyra in sig i gamla sanatoriet i Högbo.

Gamla I 13-området däremot, har inte varit aktuellt i diskussionerna om återetablering på lång sikt.

Vi väntar på besked från Försvarsmakten vilken plats de anser mest lämplig för att bygga ett nytt regementsområde. Därefter kommer det att bli en detaljplaneprocess.

Så berörs du som Falubo

Falun har nu militär verksamhet i form av cirka 150 värnpliktiga som inkvarteras på Högbo. För närvarande utbildar hemvärnet också cirka 100 värnpliktiga per år. Utökningen av den militära verksamheten i Falun kommer inte att märkas så tydligt de närmaste åren. Självfallet kommer det att märkas när bygget av det nya regementet inleds om några år. Det kommer att skapas ett antal arbetstillfällen både direkt för de som ska jobba för Försvarsmakten, och indirekt genom olika samarbeten och med lokala entreprenörer och näringslivet.

Nyheter

Sidan uppdaterad 2024-02-23