Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer sitter vid ett bord med mikrofoner. I skärmen bakom syns texten återetablering av Dalregementet i Falun.

Kommundirektör Pernilla Wigren och kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (C), håller föredrag för försvarsutskottet, 11 februari 2020.

Bakgrund och beslut

Dalregementet har varit verksamt i olika former under åren 1625-2000 och har haft stor betydelse på många plan, för Falun och Dalarna.

Dalregementet I 13 i Falun, avvecklades den 30 juni 2000, efter ett beslut i riksdagen.

Den 14 maj 2019 överlämnade försvarsberedningen sin rapport "Värnkraft", till försvarsminister Peter Hultqvist (S). I rapporten föreslog försvarsberedningen bland annat att krigsorganisationen skulle tillföras fyra regionalt utbildade territoriella skyttebataljoner, utöver den skyttebataljon som föreslogs på Gotland. Av geografiska-, beredskaps- och utbildningsskäl bedömde beredningen att två nya grundorganisationsenheter behövde etableras i form av två mindre regementen.

Faluns kommunalråd, oppositionsråd och en majoritet i kommunstyrelsen, ställde sig positiva till ett nytt regemente.

Kommunstyrelsens ordförande Joakim Storck (c) och kommundirektör Pernilla Wigren, höll föredrag för försvarsutskottet och svarade på frågor, 11 februari 2020.

Den 12 oktober 2020 presenterade regeringen en överenskommelse, om att från 2022 återetablera Dalregementet i Falun, vilket sedan också fastställdes i riksdagen. Regeringen angav att Dalregementet i Falun skulle återetableras för att utbilda två lokalförsvarskyttebataljoner, för skyddet av förbindelserna till Oslo och för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Dalregementet ansågs av regeringen ha en utbildningskapacitet om årligen på cirka 200–250 inryckande värnpliktiga från närområdet och nå full kapacitet under perioden 2026–2030.

Den 26 februari 2021 presenterade Försvarsmakten sitt budgetunderlag för 2022, där Försvarsmakten redovisade sin planering, förberedelser och verksamhet i syfte att kunna återinrätta de av försvarsbeslutet utpekade regementen. Dalregementet föreslogs etableras från det fjärde kvartalet 2021, samt inleda sin utbildningsverksamhet under 2022.

Falu kommun har löpande fört dialog med Försvarsmakten om lämplig placering av nytt regemente. Det finns tre föreslagna platser som alla ligger i närheten övningsområdet. Vi inväntar besked från Försvarsmakten vilket av de tre alternativen de väljer att gå vidare med.

Sidan uppdaterad 2023-06-20