Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Upphävande av del av detaljplan i Svartskär, från 1959

Syfte

Syftet med att upphäva delar av detaljplanen är att upphäva områden som är planlagda för bostadsbebyggelse med förbud mot byggnad som påkallar avloppsledning, eftersom allmänt vatten och avlopp nu är utbyggt i området.

Detaljplanens utformning fungerar inte väl med dagens användning eftersom byggnader som anslutits till vatten- och avloppsnätet är i strid med detaljplanen. Det bedöms därför vara bättre för området att upphäva planen.

Då detaljplanen upphävs innebär det att framtida förändringar i stället kommer att prövas direkt utifrån plan- och bygglagens bestämmelser och förutsättningar i det enskilda fallet.

Det händer just nu

Den här planen arbetas fram genom ett utökat förfarande.

testbild

Samråd

Ett förslag till detaljplan har tagits fram och detaljplanen är nu i samrådsskedet.

Samrådstiden pågår från 2024-06-27 till 2024-09-05.

Välkommen på öppet hus. Den 30 juli 2024 finns vi på plats i Kniva bystuga kl. 17:00-19:00. Vid kl. 18:00 hålls en dragning av förslaget.

I samrådsskedet kan du som har åsikter eller kunskap om området lämna in synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha kommit in till Falu kommun senast 2024-09-05.

Märk ditt yttrande med: MSN0145/24 och skicka ditt yttrande till något av nedanstående:

Mejl: kontaktcenter@falun.se
Adress: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun

Efter att samrådstiden gått ut kommer synpunkterna att sammanställas och planhandlingarna att bearbetas inför granskningsskedet.

Om du vill läsa mer om detaljplaneprocessen och vad de olika stegen i förfarandet innebär kan du klicka i länken nedan.

Detaljplaneprocessen

Handlingarna i ärendet

Tidigare handlingar

Om du funderar på hur du läser en detaljplan kan du ta hjälp av guiden Så läser du en detaljplan.

Så läser du en detaljplan

Ärendeinformation

Namn: Upphävande av del av Förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Svartskär i Vika jordregistersocken, Kopparbergs län.
Diarienummer: MSN0145/24

Kontakt

Vid funderingar eller synpunkter på hur förslaget kommer att påverka dig och din omgivning är du välkommen att kontakta kontaktcenter.

Telefonnummer: 023-830 00
Mejl: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2024-06-27