Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fördjupad översiktsplan för Runn och närområden

Planen ska visa hur Runn och dess närområden ska utvecklas under de närmaste 20 åren. Den ska också ge vägledning i hur man i framtiden ska få använda mark och vatten, ta tillvara på natur- och kulturmiljövärden och se till att området är tillgängligt för såväl Falu- och Borlängebor som turister.

Den fördjupade översiktsplanen för Runn har varit ute på samråd.
Nu genomförs bearbetningar inför granskningsprocessen.

Sidan uppdaterad 2022-10-21