Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Pågående planer

Astrid Fredrikssons väg - Planläggning för undervisning mm

Bergalid - Planläggning för bostadshus

Bjursås Skicenter, Bjursberget - Planläggning för småhusområde

Bolagshyttan 1 - Planläggning för bostadshus

Borgärdet, Svärdsjö - Planläggning för småhusområde

Born - Planläggning för bostäder

Britsarvsskolan - Planläggning för undervisning och bostäder m.m.

Danholn - Planläggning för ändring av huvudmannaskap

Främby hallar - Planläggning för verksamheter

Främby udde - Planläggning för fritidsboende och rekreation

Fördjupad översiktsplan för delar av landsbygden

Fördjupad översiktsplan för Korsnäsvägen

Fördjupad översiktsplan för Runn

Galgberget, Kvartsstigen/Glimmerstigen - Planläggning för undervisning

Gamla vattenverket, vid N Järnvägsgatan - Planläggning för bostäder

Högboområdet - Planläggning för bostäder och verksamheter

Hästberg, vid Blomstervägen - Planläggning för undervisning och bostäder

Ingarvet - Planläggning för utökning av Ingarvets industriområde

Korsnäsvägen/Hälsinggårdsvägen - Planläggning för bostäder

Kristinehallen - Planläggning för tillbyggnad

Krondiket, öster om Lilltorpsvägen - Planläggning av naturmark

Kungsgårdsvägen - Planläggning för att utöka tomten

Kvarteret Köpmannen, Falugatan 3 - Planläggning för bostäder

Kvarteret Posten, vid Kristinegatan - Planläggning för bostäder

Kvarteret Trumbäcken - Planläggning för ny hotellentré

Kyrkbacksvägen/Polhemsvägen - Planläggning för bostäder

Källviksberget/Simonsberget - Planläggning för småhusområde

Lallarvet 2, vid Vasagatan - Planläggning för bostadshus

Linghed, Ösängsvägen/Åsvägen - Planläggning för småhus

Lugnet, nordvästra delen - Planläggning för verksamheter

Lugnet, simhallen - Planläggning för ny simhall

Lugnetområdet - Planläggning för verksamheter

Lugnetvägen, norr om Järlinden - Planläggning för lodgeboende

Myran, Kolonnvägen - Planläggning för skrymmande handel

Norra Järnvägsgatan/Tegelvägen - Planläggning för bostäder

Parkgatan - Planläggning för bostäder

Pelle Bergs backe - Planläggning för bostäder

Strandvägen - Planläggning för bostäder

Sundborn - Planläggning för utbyggnad av idrottshall

Svärdsjö, Missionshuset i Boda - Planläggning för samlingssal och bostäder

Svärdsjögatan, vid Lugnetkyrkan - Planläggning för bostäder

Sågudden, vid Roxnäsvägen - Planläggning för bostäder

Tallen, öster om E16 - Planläggning för handel

Tallen, Tunavägen - Planläggning för smådjursklinik

Tiskgränd - Planläggning för idrottshall

Korsgården, Vilaudden - Planläggning för småhustomter

Vällanstigen - Planläggning för bostäder

Västra Hosjö, på E16, Steffens väg - Planläggning för trafikplats och cykelväg

Östra Humlebacken - Planläggning för småhusområde

Övre Gruvrisvägen - Planläggning för småhusområde

Övre Gruvrisvägen, söder om vägen - Planläggning för småhusområde

Sidan uppdaterad 2021-05-19