Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bild på ett centrum med en kvinna som cyklar

Born

En helt ny stadsdel planeras i det kulturhistoriska området Born, som ligger mellan Hanröleden, Faluån, Södra Mariegatan och Kvarntorget. Intill det detaljplanerade området ligger det gamla kraftverket och det gamla kopparvitriolverket med tillhörande arbetslokaler.

På området planeras främst bostäder, men även förskola, vuxenskola, vårdboende samt annan service kan bli aktuellt. En ny gata från Södra Mariegatan ska leda in i området. Den nya gatan följer den tidigare järnvägen till industrierna som fanns här en gång i tiden.

Anpassas efter befintlig bebyggelse

Området får en speciell karaktär, från slaggen i området och bostädernas arkitektur anpassas efter bebyggelsen som finns här idag, som har industrikaraktär. Flera av byggnaderna är byggnadsminnen och i dessa föreslås möjligheter för verksamheter som inte påverkar byggnaderna negativt.

Längs Faluån kan det bli någon form av park som utformas utifrån dagsläget med slagg, bebyggelselämningar, björkar och en träspång att ta sig fram på. Hela området gränsar till Världsarvet och här finns bland annat kulturhistoriska byggnader samt tolv meter djup slagg som är klassat som fornminne och innehåller tungmetaller.

När kan planen bli antagen?

Planen kommer snart att skickas ut på granskning. Detaljplanen bedöms kunna bli antagen av kommunfullmäktige under hösten 2023.

Sidan uppdaterad 2023-03-10