Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggprojekt - cykel

Huvudcykelstråk

När Falu kommun bygger ut cykelbanenätet så satsas i första hand på att huvudcykelstråken ska bli säkrare.

I Falun finns tre huvudcykelstråk: det blå stråket, Slätta – centrum – Källviken, det gröna stråket, Stennäset – centrum – Hosjö och det röda stråket, Lugnet – centrum – Gamla Berget.

Stråken är dragna så att de ska vara gena, säkra och trygga samt att enkla att nå för en stor del av befolkningen.

Fyra nya cykelöverfarter längs Källviksvägen

Idag finns totalt ca 34 cykelöverfarter: vid Svärdsjögatan, Promenaden, i Slätta, vid Hosjöskolan och längs Källviksvägen.

De fyra återstående överfarterna längs Källviksvägen påbörjas vecka 32-33 och planeras vara klara i slutet av september 2022.

Cykelöverfarterna är en del i att genomföra Cykelplanen. Målet är att göra det enklare och säkrare att cykla. En undersökning visar på att bilarnas medelhastighet vid cykelöverfarterna sänks och att en högre andel bilar lämnar företräde till cyklister.

Sträckan är en del av huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum.

Sedan tidigare är huvudcykelstråket längs Myntgatan mellan Stigaregatan och Södra skolan färdigställt. När samtliga cykelöverfarter mot Källviken är på plats då är huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum färdigställt.

Karta över befintliga och planerade cykelöverfarter i Falun Pdf, 1 MB.

Cykelplanen visar vägen

"Det finns många bra cykelvägar i Falu kommun men för att kunna öka cyklandet krävs det cykelvägar som kan konkurrera med bilvägarna". Så inleds Falu kommuns cykelplan.

Cykelplanen ligger till grund för utbyggnaden av cykelvägnätet i Falun och gäller fram till 2030.

Gång- och cykelväg längs Korsnäsvägen

Korsnäsvägen är nu öppen för trafik igen! Det återstår dock en del arbeten som kommer att göras först till våren. Ny asfalt ska läggas på gatan, linjer ska målas och sedan ska det göras en del återställningsarbeten längs hela sträckan.

Här Pdf, 1001.2 kB. finns en ritning över för projektet.

Sidan uppdaterad 2022-12-05