Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggprojekt - cykel

Gång- och cykelbana längs Myntgatan

Den nyligen ombyggda gång-och cykelbanan mellan Gruvgatan och Strandvägen kommer att färdigställas under våren 2022 med målning, skyltning och andra mindre åtgärder.

Huvudcykelstråk

Myntgatan är en del av ett så kallat huvudcykelstråk. När Falu kommun bygger ut cykelbanenätet så satsas i första hand på att huvudcykelstråken ska bli säkrare.

I Falun finns tre huvudcykelstråk: det blå stråket, Slätta – centrum – Källviken, det gröna stråket, Stennäset – centrum – Hosjö och det röda stråket, Lugnet – centrum – Gamla Berget.

Stråken är dragna så att de ska vara gena, säkra och trygga samt att enkla att nå för en stor del av befolkningen.

Fyra nya cykelöverfarter längs Källviksvägen

Idag finns totalt ca 34 cykelöverfarter: vid Svärdsjögatan, Promenaden, i Slätta, vid Hosjöskolan och längs Källviksvägen.

De fyra återstående överfarterna längs Källviksvägen beräknas utföras juni-september 2022.

Cykelöverfarterna är en del i att genomföra Cykelplanen. Målet är att göra det enklare och säkrare att cykla. En undersökning visar på att bilarnas medelhastighet vid cykelöverfarterna sänks och att en högre andel bilar lämnar företräde till cyklister.

Sträckan är en del av huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum.

Sedan tidigare är huvudcykelstråket längs Myntgatan mellan Stigaregatan och Södra skolan färdigställt. När samtliga cykelöverfarter mot Källviken är på plats då är huvudcykelstråket mellan Källviken och centrum färdigställt.

Karta över befintliga och planerade cykelöverfarter i Falun Pdf, 1 MB.

Cykelplanen visar vägen

"Det finns många bra cykelvägar i Falu kommun men för att kunna öka cyklandet krävs det cykelvägar som kan konkurrera med bilvägarna". Så inleds Falu kommuns cykelplan.

Cykelplanen ligger till grund för utbyggnaden av cykelbanenätet i Falun och gäller fram till 2030.

Gång- och cykelbana längs Korsnäsvägen

Under våren 2022 påbörjas byggnation av en del av det gröna huvudcykelstråket som går från Hosjö och in till Falu centrum. Delen som byggs är en sträcka längs Korsnäsvägen som beräknas vara färdigställd i november 2022.

Här Pdf, 1001.2 kB. finns en ritning över för projektet.

Sidan uppdaterad 2022-06-22