Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Dagvattendamm Galgberget

Projektet innebar att få en fungerande lösning på dagvattenhanteringen från Samuelsdal, delar av Galgberget och Pilboområdet.

Vi behövde öka kapaciteten på dagvattennätet eftersom delar av det tidigare varit delvis underdimensionerat. Åtgärden gör att vi förbättrar dagvattenhanteringen samt utjämnar systemet nedströms.

Dagvattendamm Galgberget, november 2019

Dagvattendammen vid Galgberget, november 2019

Dagvattendamm, Galgberget november 2019

Dagvattendamm Galgberget, november 2019

Vad har gjorts

Befintligt rör som leder dagvatten under mark från delar av Galgberget har kapats söder om Guldstigens förskola och dagvattnet leds istället via en förlängd bäck ner till den befintliga bäcken och sedan vidare ner till den befintliga dammen, som förstorats för att klara ett större vattenflöde.

Dagvattendamm Galgberget

Dagvattendammen vid Galgberget, februari 2021

Dike Galgberget

Bäck från Galgberget som går ner till dagvattendammen, februari 2021

Tidsplan

  • Arbetet blev färdigt för besiktning januari 2020
  • Besiktningspunkter åtgärdades under våren 2020
  • Arbetet klart och godkänt hösten 2020

Vill du veta mer om Dagvattendammen vid Galgberget?

Har du frågor är du välkommen att kontakta Falu kommuns kontaktcenter via telefon 023-830 00 eller e-post kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-05-27