Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som anger måtten

Låna en språkvän

Är du nyfiken på andra människor, andra kulturer eller kanske ett annat språk? Vill du bidra till bra integration och samhörighet?

Genom Falu stadsbiblioteks nya satsning, ”Låna en språkvän”, kan du nu prova detta!

Låna en språkvän är till för dig som:

  • Är ny i Sverige
  • Är född i Sverige
  • Har annat modersmål än svenska och bott i Sverige en längre tid.

Vad handlar låna en språkvän om?

Låna en språkvän handlar om att få chansen att skapa en ny bekantskap och få nya språkliga och kulturella erfarenheter. När du anmält dig, matchar vi ihop dig med en språkvän med en annan kulturell bakgrund än dig själv. Att göra Falun större helt enkelt!

Låna en språkvän är till för dig som:

  • Är ny i Sverige. Du är 16 år och uppåt.
  • Är född i Sverige. Du är 16 år och uppåt.
  • Har annat modersmål än svenska och bott i Sverige en längre tid. Du är 16 år och uppåt.

Låna en språkvän - Läxhjälp

Det är tufft att klara studier på ett annat språk än sitt eget modersmål. Som en del av Låna en språkvän, erbjuder vi även Låna en språkvän läxhjälp. Detta är till för dig som:

  • Har ett annat modersmål än svenska och har svårt att klara dina studier på grund av att du tycker att det är svårt med det svenska språket. Du är 16 år och uppåt.
  • Är född i Sverige och vill erbjuda läxhjälp. Du är 16 år och uppåt.
  • Är etablerad i Sverige och talar flytande svenska och vill erbjuda läxhjälp. Du är 16 år och uppåt.

Hur anmäler jag mig?

Fyll i anmälningsformuläret till Låna en språkvän digitalt. På Falu stadsbibliotek kan du även göra en anmälan via ett frågeformulär på papper.

Hur går första träffen med en språkvän till?

När du anmält dig bokar vi in dig och din språkvän på en träff på Falu stadsbibliotek där ni presenteras för varandra med hjälp av bibliotekspersonalen.

Förslagsvis ses du och din nya språkvän ca en timme, men längden på träffen är givetvis upp till er själva. Ni förbinder er inte till något mer än att ses en gång. Det är helt upp till er som träffas att bestämma om ni vill ses fler gånger eller inte efter första träffen. Det styr ni upp helt själva.

Vi bjuder de första 20 deltagarna av Låna en språkvän på fika på Falu stadsbiblioteks Café REKOmmenderas!

Bakgrund ”Låna en språkvän”

Låna en språkvän är del av projektet ”Språk-och Kulturresa”, ett språk-och läsfrämjande projekt för nyanlända i Falu kommun. Projektet initierades sommaren 2021 och pågår till slutet av 2022.

Projektet arbetar tätt ihop med projektet ”Läsning, mångfald och inkludering” – ett annat skriv-och läsfrämjande projekt som pågår parallellt i Falu kommun under 2021 och delar av 2022. Med satsningen låna en språkvän vill vi skapa möten och på så sätt underlätta etablering och integration.

Om projekten “Språk-och kulturresa” och “Läsning, mångfald och inkludering”

Språk-och kulturresa och Läsning, mångfald och inkludering är två skriv-och läsfrämjande projekt. Båda är en samverkan mellan Falu kommun, ABF Södra Östra Dalarna och Skådebanan Dalarna. Våra projektaktiviteter riktar sig till nyanlända, asylsökande, ensamkommande och personer med ett annat modersmål än svenska. Projekten initierades under sommaren 2021 och pågår under ett och ett halvt års tid.

Dessa två projekt omfattar en rad olika aktiviteter och etablerade metoder som till exempel shared reading, språkcafér, läs-och skrivträffar, filosofiska samtal och låna en språkvän. Genom meningsfulla samtal främjas psykisk hälsa och en ökad upplevelse av delaktighet i samhället.

För mer information om våra aktiviteter, välkomna att maila till stadsbiblioteket-landisk@falun.se.

Delfinansiering

Projektet Språk-och Kulturresa delfinansieras av Länsstyrelsen Dalarna och projektet Läsning, mångfald och inkludering delfinansieras av Kulturrådet.

Aktiviteter under 2022

Alla aktiviteter är gratis med begränsat antal platser. Först till kvarn.

Lästräffar

Måndagar klockan 14.00-14.50 eller klockan 15.00-15.50.

Språkcafé med text och litteratur

Tisdagar klockan 13.00-14.00.

Skriv- och lästräffar

Tisdagar klockan 14.30-16.00.

Språkcafé på Falu stadsbibliotek

Torsdagar klockan 14.00-15.30 eller 15.40-17.10.

Anmäl dig via e-post till info.sodra-ostra-dalarna@abf.se eller via sms till 073-82 86 429. Skriv vilken dag och tid som du vill komma när du anmäler dig.

Sidan uppdaterad 2022-02-21