Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bidrag till kultur-, idrotts- och fritidsföreningar

Kultur- och fritidsnämnden ger bidrag till bidragsberättigade allmännyttiga kultur-, idrotts och fritidsföreningar som bed river barn- och ungdomsverksamhet och/eller publik verksamhet. Samtliga bidrag söks via Falu kommuns föreningsportal. Nedan kan du läsa övergripande om de bidrag som finns att söka och vilka regler som gäller. Fler detaljer finns i föreningsportalen och på självservice.

Föreningsportalen

Bidragsregler för kultur- och fritidsförvaltningen

Frågor och svar

 • Vad krävs för att bli en bidragsberättigad förening?

  För att vara aktuell för bidrag från kultur- och fritidsnämnden skall föreningen uppfylla nedanstående kriterier:
  • Ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Falu kommun.
  • Uppfylla Skatteverkets krav på allmännyttig förening med idrott eller kultur som huvudsakligt syfte.
  • Ha verksamhet som är öppen för alla medlemmar att delta i.
  • Haft verksamhet minst ett år, med undantag för Ung leder ung och Start av förening.

 • Vad räknas som idrott?

  Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Bidragsberättigade idrottsföreningar är de vars förbund är knuta till Riksidrottsförbundet. Även föreningar som främjar ett aktivt friluftsliv kan bli bidragsberättigade.
 • Vad räknas som kultur?

  Med kultur avses scenkonst – musik, teater och dans, bild – konst/konsthantverk, film och foto, litteratur, kulturarv och kulturmiljö.
 • Min förening räknas varken som idrott eller kultur, hur kan jag då få stöd för verksamheten?

  Studieförbunden som får årligt stöd av Falu kommun hjälper individer och föreningar att utveckla sina idéer och intressen. De kan ha andra typer av stöd att fördela.Läs mer om bidragsberättigade studieförbund.
 • Vilka bidrag finns att söka för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet?

  För bidragsberättigade föreningar som bedriver verksamhet för barn- och unga som är 7-25 år finns följande bidrag att söka.
  • Bidrag för genomförda aktiviteter
  • Bidrag för lokaler, ägda eller förhyrda.
  • Särskilda bidrag: kartbidrag
  • Ung leder ung
  • Projektbidrag för enskilda projekt som föreningen vill genomföra.
  • Start av förening

 • Vilka bidrag finns att söka för bidragsberättigade föreningar som bedriver publik verksamhet?

  För föreningar som bedriver publik verksamhet som allmänheten kan ta del av till exempel föreställningar och liknande.
  • Bidrag för genomförda publika arrangemang
  • Bidrag för lokaler som står till allmänhetens förfogande att nyttja, till exempel bystugor, bygdegårdar och vävstugor.
  • Projektbidrag för enskilda projekt som föreningen vill genomföra.
  • Start av förening

 • Vilka bidrag finns att söka för studieförbund?

  Kommunbidrag till Studieförbund godkända av Folkbildningsrådet utbetalas årligen enligt följande fördelning:
  • 70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
  • 10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
  • 20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)

Sidan uppdaterad 2022-08-09