Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Vi kommer även i år att samordna massor av aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Föreningar och andra organisationer kan få bidrag till att anordna gratisaktiviteter. Syftet är att ge fler barn möjlighet att få en rolig sommar.

Regeringen har beslutat att ge alla kommuner pengar för att utveckla fler kostnadsfria aktiviteter under skollov för barn och unga i åldern 6-15 år.

Vill ni anordna aktiviteter för barn och unga i sommar?
Sök bidraget senast 15 maj 2019.

Ladda ner ansökningsformuläretWord
Spara dokumentet, fyll i uppgifterna och mejla in ansökan. Adress finns i dokumentet.

Sommarlovsaktiviteterna kan hållas över hela Falun. De kommer att samlas under begreppet ”Bästa sommaren”.

Sista ansökningsdag: 15 maj
Besked om beslut: 1 juni
Period för genomförande: 14 juni–16 augusti 2019

Kriterier för lovaktiviteterna

I Falun vill vi uppmuntra till sommarlovsaktiviteter där alla barn och unga kan delta. Vi efterlyser också lovaktiviteter för de äldre ungdomarna inom åldersspannet.

  • Målgruppen ska vara barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteten kan rikta sig till hela åldersspannet eller till en viss åldersgrupp mellan 6-15 år.
  • Det ska vara gratis att delta på aktiviteten.
  • Det ska ge stimulans och personlig utveckling till dem som deltar.
  • Alla barn ska kunna delta oavsett könsidentitet.
  • Aktiviteterna ska bidra till inkludering och integration. Det ska skapa relationer mellan barn med olika social bakgrund.

Eftersom alla barn ska behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, kommer verksamheter som enbart involverar egna föreningsmedlemmar inte att beviljas bidrag.

Marknadsföring av aktiviteterna

Falu kommun paketerar aktiviteterna genom affischer, flyers, annonser, information på webben med mera under benämningen ”Bästa sommaren 2019”. Det är viktigt att du som arrangör också marknadsför och sprider information om detta för att nå så många barn som möjligt.

På sommaren under pågående aktivitet vill vi också att ni aktivt dokumenterar verksamheten genom foto, film och sociala medier. Vidare information om hur detta bör gå till får du efter beviljad ansökan.

Utbetalning och redovisning

Vi beslutar om ansökningar efter kriterierna ovan men också med ambitionen att skapa en mångfald av aktiviteter avseende plats, innehåll, målgrupp, ålder och tidpunkt.

Om din ansökan beviljas så betalas bidraget ut i förskott. När aktiviteten är genomförd så ska du göra en redovisning via ett formulär som skickas till dig.

Det är viktigt att ni tar reda på hur många flickor respektive pojkar som har deltagit och vilken ålder de har.

Om era utgifter visar sig understiga det beviljade bidraget måste ni betala tillbaka överskottet.

Kontaktperson

Vid frågor kontakta projektledare Camilla Malmling
tel: 023-867 64
e-post: camilla.malmling@falun.se

Sidan uppdaterad 2019-10-18